Het sleutelwoord van Amonsoli (“Action Mondiale pour la Solidarité“) is solidariteit. Afgevaardigd bestuurder Makido Sorgho geeft een woordje uitleg: ‘Als vzw willen wij vóór alles een plaats voor uitwisseling, informatie, ontmoeting en participatie zijn. Onze klanten zijn bijna uitsluitend migranten voor wie wij de integratie gemakkelijker willen laten verlopen’. Daarom organiseert Amonsoli een uitgebreid gamma aan opleidingsactiviteiten: cursussen Frans voor anderstaligen, inburgeringsworkshops, begeleiding bij huiswerk en vakantiestages. ‘Daarnaast bieden wij ook ouderschapsondersteuning en begeleiding van werkzoekenden, evenals sociale en juridische begeleiding als onze klanten daar nood aan hebben. Kort samengevat proberen wij dus om onze klanten zo goed mogelijk te helpen in hun integratieproces.’

Kinderen die leren met een PC om te gaan

IT-ruimte

Sorgho is blij dat hij kan rekenen op de steun van PC Solidarity in de uiteenlopende activiteiten van Amonsoli: ‘Onze grootste uitdaging is alles wat te maken heeft met alfabetisering, de omkadering van jongeren en de begeleiding van het integratieproces. Wij willen mensen helpen en dankzij PC Solidarity hebben wij onze diensten kunnen verbeteren en professionaliseren.’

‘PC Solidarity heeft ons 10 computers en een printer aangeboden en dat heeft veel veranderd, zowel voor ons doelpubliek als voor onze eigen organisatie. Zo hebben wij een IT-ruimte kunnen inrichten waar onze klanten kunnen werken en toegang hebben tot het internet. We organiseren er ook cursussen om klanten die nog nooit een computer hebben gebruikt, vertrouwd te maken met al wat informatica aangaat. Dankzij de computers van PC Solidarity heeft onze organisatie bovendien ook de overstap kunnen maken naar een digitaal facturatiesysteem.’

Heel dankbaar

‘Indertijd hebben wij gereageerd op een oproep van de Koning Boudewijnstichting om hulp te krijgen van PC Solidarity. We zijn daar heel dankbaar voor en hopen uiteraard dat we onze samenwerking in de toekomst kunnen verderzetten, want we zien heel duidelijk de voordelen van computers om onze missie te doen slagen. Met meer computers kunnen we verder naar ons doel toewerken en cursussen aanbieden aan iedereen die dat nodig heeft, zodat al onze klanten kunnen leren omgaan met informatica.’

‘We zijn ervan overtuigd dat onze strategie en dienstverlening de integratie van onze klanten op de lange termijn ten goede zullen komen. Hoe beter ze met een computer kunnen werken, hoe autonomer ze worden en hoe sneller ze een job zullen vinden. En dat is één van de bouwstenen om de integratie in onze maatschappij vlotter te doen verlopen,’ concludeert hij.