Gezocht: laptops voor leerlingen zonder thuiscomputer

Computers vallen niet meer weg te denken uit onze leefwereld, ook niet bij jongeren. Jongeren die vandaag online les willen volgen of taken krijgen van de school n.a.v. COVID-19, hebben uiteraard een computer nodig. En helaas hebben niet alle jongeren toegang tot een computer thuis, terwijl dit nu meer dan ooit noodzakelijk is.

Vanuit Digital For Youth .be (opgericht door DNS Belgium & Close the Gap) willen we hier hulp bieden. We doen dit in de eerste plaats door bruikbare laptops te voorzien voor de jongeren die geen toegang tot een computer hebben. We willen dit nu doen, om te vermijden dat deze jongeren een leerachterstand oplopen. Iedere dag telt.

We zien het overal in de media & een snelle eigen steekproef bij scholen bevestigt het: per school zijn er meerdere jongeren die niet online kunnen werken aan hun lessen, omdat er thuis geen computer ter beschikking is. De nood is dus hoog, als we rekening houden met de meer dan 1.000 secundaire scholen in Vlaanderen alleen al. We willen dit aanpakken door kwaliteitsvolle laptops te voorzien voor deze jongeren, zo snel mogelijk.

Zelf stellen we een eerste lading van 1.000 laptops ter beschikking vanuit Digital for Youth .be, om alvast aan de grootste noden tegemoet te komen. We doen dit op eigen kracht, maar we zoeken partners om ons te helpen dit aantal te vergroten, om zoveel mogelijk jongeren te bereiken.

Hoe kan je helpen?

 • Doneer als bedrijf gebruikte laptops.
  • Aanmelden kan via donations@close-the-gap.org.
  • Ophalen kan vanaf 20 werkende laptops.
  • Deze laptops worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik (data verwijderen, eventuele herstellingen en upgrade, installatie Microsoft OS en reiniging).
 • Doe een financiële bijdrage
  • Giften kunnen gestort worden op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding « L83229 : Digital4Youth » of bij voorkeur met de gestructureerde code ***128/3229/00092***
  • Donaties vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar

Digital4Youth is een samenwerkingsverband tussen DNS Belgium en Close the Gap. Vanuit de overtuiging dat digitalisering bijdraagt aan een meer duurzame maatschappij, ondersteunen we projecten en organisaties die de digitale geletterdheid van jongeren en hun participatie aan de informatiemaatschappij bevorderen. Hierbij hebben we speciale aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie.