De oproep om laptops te verzamelen voor kwetsbare jongeren die het nodig hebben voor hun schoolwerk heeft een grootschalig project op gang getrokken in ons land. Intussen zijn er al 8500 laptops onderweg naar DigitalForYouth.be en verzamelden wij al donaties voor 650.000 euro. Nog 5000 laptops te gaan en we zijn er!

De laptops zijn geschonken door grote en kleine bedrijven, organisaties en verenigingen allerhande. Wij zorgen ervoor dat ze gewist worden, we maken ze proper en klaar voor hergebruik. In samenspraak met de verschillende onderwijskoepels worden de laptops verdeeld over de scholen, en ook daar geleverd. We starten met de eerste leveringen volgende week al. De financiële bijdrage is nodig om het hernieuwen van de laptops te kunnen bekostigen, dit vergt heel wat werk van een groot team van mensen op korte tijd.

Voor de distributie werken we samen met de scholen. Zij zijn door hun dagelijkse contact met de jongeren het best geplaatst om hun situatie in te schatten. Zo komen de laptops terecht bij de jongeren die dit het meest nodig hebben. Er is ook een tweede voordeel verbonden aan het werken via de scholen; de school kan de leerling al op weg helpen met bv. de aanmelding op smartschool en andere onderwijsplatformen.

DigitalForYouth.be is meer dan tevreden met deze tussenstand, en wil sowieso nu al iedereen bedanken. Maar we zijn nog niet aan de finish, de laatste loodjes wegen het zwaarst. De scholen hebben al meer dan 12.300 laptops aangevraagd voor jongeren in nood. We hebben 2/3e van het objectief behaald maar er is dus nog nood aan 5 à 6.000 laptops zodat we daar nog een 4.000-tal mooie en goed werkende laptops uit kunnen halen. Daarom nogmaals een warme oproep voor extra donaties van laptops en financiële schenkingen.

Hoe kan je helpen?

 • Doneer als bedrijf gebruikte laptops.
  • Aanmelden kan via donations@close-the-gap.org.
  • Ophalen kan vanaf 20 werkende laptops.
  • Deze laptops worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik (data verwijderen, eventuele herstellingen en upgrade, installatie Microsoft OS en reiniging).
 • Doe een financiële bijdrage
  • Giften kunnen gestort worden op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding « L83229 : Digital4Youth » of bij voorkeur met de gestructureerde code ***128/3229/00092***
  • Donaties vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar

Digital4Youth is een samenwerkingsverband tussen DNS Belgium en Close the Gap. Vanuit de overtuiging dat digitalisering bijdraagt aan een meer duurzame maatschappij, ondersteunen we projecten en organisaties die de digitale geletterdheid van jongeren en hun participatie aan de informatiemaatschappij bevorderen. Hierbij hebben we speciale aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie.