Laptops voor
jeugdorganisaties

Vraag laptops aan

Laptopaanvraag via de Koning Boudewijnstichting

Informatica valt niet meer weg te denken uit de leefwereld van onze jongeren. Ze gebruiken online lesmateriaal en hebben daar een PC voor nodig. Ze ontmoeten hun vrienden steeds vaker op sociale media en velen van hen hebben een smartphone.

Als ze hier niet mee kunnen omgaan of niet over de nodige digitale vaardigheden beschikken, lopen ze veel online kansen mis. Steeds meer worden jongeren ook online kwetsbaar, omdat ze bijvoorbeeld makkelijk ten prooi kunnen vallen aan cyberpesten en cybercriminaliteit. Daarom geven we ICT-steun aan organisaties die (kwetsbare) jongeren helpen.

Dat doen we in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting via projectoproepen.

Wij helpen jongeren vooruit in de digitale wereld

Projectoproep