Informatica valt niet meer weg te denken uit de leefwereld van onze jongeren. Ze gebruiken online lesmateriaal en hebben daar een PC voor nodig. Ze ontmoeten hun vrienden steeds vaker op sociale media en velen van hen hebben een smartphone.

Als ze hier niet mee kunnen omgaan of niet over de nodige digitale vaardigheden beschikken, lopen ze veel online kansen mis. Steeds meer worden jongeren ook online kwetsbaar, omdat ze bijvoorbeeld makkelijk ten prooi kunnen vallen aan cyberpesten en cybercriminaliteit. Daarom geeft PC Solidarity, een project van Digital for Youth.be, ICT-steun aan organisaties die (kwetsbare) jongeren helpen.

Dat doen we in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting via projectoproepen.