In het voorjaar van 2020, bij het begin van de coronacrisis, moest onderwijs van de ene dag op de andere vanop afstand georganiseerd worden. Bij DigitalForYouth.be werden we daardoor letterlijk overspoeld met aanvragen voor laptops. 

In veel gezinnen is er wel een pc of laptop beschikbaar, maar die moet vaak gedeeld worden met alle gezinsleden. Wanneer plots meerdere kinderen tegelijk online les moesten volgen, gaf dat natuurlijk problemen. Wij hadden de ambitie om zoveel mogelijk leerlingen te helpen en de scholen te ondersteunen in digitaal onderwijs. Op die manier konden we de leerachterstand en digitale uitsluiting tegengaan.

Eind maart 2020 zijn we al naar bevoegde overheden gestapt met een actieplan: onze scholencampagne. Die hield in dat we een grote inzameling van laptops en middelen organiseerden om zoveel mogelijk jongeren te helpen.

10.000 laptops voor Vlaamse scholieren

Samen met de Vlaamse Overheid gaven we eind maart het startschot van onze scholencampagne: de inzameling van 10.000 laptops. Dankzij een ongekende solidariteitsgolf behaalden we eind mei 2020 onze ambitieuze doelstelling en overhandigden we symbolisch de 10.000ste opgeknapte laptop tijdens een persconferentie in een Gentse school. Daarbij waren ook minister van Onderwijs Ben Weyts en donateur Eneco aanwezig. Met die 10.000ste laptop sloten we ons scholenproject in Vlaanderen af.

Scholencampagne reikt uit over heel België 

Na de Vlaamse scholencampagne gingen we op hetzelfde elan verder in de rest van België. Zo verdeelden we 1.200 laptops aan de scholen van de Vlaamse Gemeeschapscommissie in Brussel. Ook de Duitstalige Gemeenschap kreeg steun met zo’n 500 laptops voor de plaatselijke scholen. In juni 2020 volgde uiteindelijk ook de Fédération-Wallonie Bruxelles: zij uitten het initiatief om 4.000 laptops in te zamelen voor scholen in Wallonië. 

Bedankt partners, donors en regionale overheden

Dankzij de ongeziene steun van onze partners en donoren, konden we in 2020 de digitale kloof in het onderwijs verkleinen. Dankjewel aan de vele bedrijven die ons massaal hun afgeschreven laptops bezorgden. Het logistieke werk en het refurbishen van alle toestellen was mogelijk dankzij de financiële middelen die de regionale overheden vrijmaakten. Daarnaast kregen we ook financiële giften van meer dan 1.000 bedrijven én particulieren. Met deze middelen kunnen we extra laptops klaarmaken om de digitale kloof bij scholieren blijvend aan te pakken!

Komt er een vervolg? 

De coronacrisis leerde ons dat de digitale kloof in België niet eenvoudig te dichten is. Ook de komende maanden en jaren zal DigitalforYouth.be zich blijven inzetten om kinderen en jongeren vrije toegang te geven tot een laptop en hun interesse in technologie aan te wakkeren. We blijven hiervoor rekenen op de steun van onze partners en donoren.

>> Steun je ons in het bestrijden van de digitale kloof bij onze jongeren? Op deze manier kan jij helpen!