0
Toegezegd
0
Verwerkt
0
Vertrokken*

De vraag naar laptops blijft groeien!

Gezocht: laptops voor leerlingen zonder thuiscomputer

Computers vallen niet meer weg te denken uit onze leefwereld, ook niet bij jongeren. Jongeren die vandaag online les willen volgen of taken krijgen van de school n.a.v. COVID-19, hebben uiteraard een computer nodig. En helaas hebben niet alle jongeren toegang tot een computer thuis, terwijl dit nu meer dan ooit noodzakelijk is.

Vanuit Digital For Youth .be (opgericht door DNS Belgium & Close the Gap) willen we hier hulp bieden. We doen dit in de eerste plaats door bruikbare laptops te voorzien voor de jongeren die geen toegang tot een computer hebben. We willen dit nu doen, om te vermijden dat deze jongeren een leerachterstand oplopen. Iedere dag telt.

We zien het overal in de media & een snelle eigen steekproef bij scholen bevestigt het: per school zijn er meerdere jongeren die niet online kunnen werken aan hun lessen, omdat er thuis geen computer ter beschikking is. De nood is dus hoog, als we rekening houden met de meer dan 1.000 secundaire scholen in Vlaanderen alleen al. We willen dit aanpakken door kwaliteitsvolle laptops te voorzien voor deze jongeren, zo snel mogelijk.

Zelf stellen we een eerste lading van 1.000 laptops ter beschikking vanuit Digital for Youth .be, om alvast aan de grootste noden tegemoet te komen. We doen dit op eigen kracht, maar we zoeken partners om ons te helpen dit aantal te vergroten, om zoveel mogelijk jongeren te bereiken.

Hoe kan je helpen?

Doneer als bedrijf gebruikte laptops.

  • Aanmelden kan via donations@close-the-gap.org.
  • Ophalen kan vanaf 20 werkende laptops.
  • Deze laptops worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik (data verwijderen, eventuele herstellingen en upgrade, installatie Microsoft OS en reiniging).

Doe een financiële bijdrage

  • Giften kunnen gestort worden op rekening BE10 0000 0000 0404  van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding « L83229 : Digital4Youth » of bij voorkeur met de gestructureerde code ***128/3229/00092***
  • Donaties vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar

Info over de laptops:

  • Hardware doneren:  minimum vereisten voor de hardware: Core i3  – Core i5  – Core i7  – met lader
  • Software refurbished laptops: Wij voorzien de laptops van het besturingssysteem Windows 10.
  • Verdeling: Wij maken alle afspraken met de onderwijskoepels, die op hun beurt in contact staan met de scholen. Elke school is best op de hoogte van de noden bij hun eigen leerlingen. De afspraken gaan dus van de scholen via de koepels naar ons, en ook zo terug. De leveringen van de laptops gebeuren bij de scholen zelf.

Vragen?

  • Voor uw vragen i.v.m. het aanvragen van laptops kan u ons bellen op het nummer: 016/36.09.49 of een e-mail sturen aan: laptops@digitalforyouth.be

Actie opgezet i.s.m. de Koning Boudewijn Stichting & de verschillende overheden.

Deze actie krijgt de steun van Dewi Van De Vyver (ICT Woman of the Year 2020 & CEO Flow Pilots) als meter en Filip Michiels (CIO of the Year 2019, CIO van TUI) als peter.

Dewi Van De Vyver

“Als ICT Woman of the Year kan ik niet anders dan het initiatief van Digital for Youth steunen. We moeten nu meer dan ooit de digitale kloof, die nu nog groter dreigt te worden, zo snel proberen kortsluiten voor onze schoolgaande jeugd. Zij maken onze toekomst uit. Let’s make them all digital!

Filip Michiels

“In deze tijden waar veel mensen zich zorgen maken over hun fysieke gezondheid, mogen we zeker niet vergeten dat ook onze geest voldoende gezond blijft. Onze kinderen zijn onze toekomst en spijtig genoeg zijn niet bij iedereen de digitale middelen voorhanden om ook op afstand aan deze toekomst te blijven bouwen. Dit initiatief, dat zich inzet om deze digitale kloof te dichten, draag ik dan ook een zeer warm hart toe.”