Oproep

 De afgelopen maanden heeft DigitalForYouth.be  een laptop voorzien aan meer dan 10.000 scholieren in Vlaanderen,  Brussel en de Duitstalige gemeenschap. Om ook de scholieren in Wallonië uit de nood te helpen gaat DigitalForYouth.be  de komende maanden 5.000 extra laptops inzamelen en klaarmaken voor hergebruik. Kunnen wij (opnieuw) op jullie steun rekenen?

Hoe kan je helpen?

Doneer als bedrijf gebruikte laptops.

  • Aanmelden kan via laptops@digitalforyouth.be.
  • Ophalen kan vanaf 20 werkende laptops.
  • Minimum specificaties: core i3, 4GB RAM
  • Deze laptops worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik (data verwijderen, eventuele herstellingen en upgrade, installatie Microsoft OS en reiniging).

Doe een financiële bijdrage

  • Giften kunnen gestort worden op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding « L83229 : Digital4Youth » of bij voorkeur met de gestructureerde code ***128/3229/00092***
  • Donaties vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar

Wat gebeurt er na donatie?

Voor de herverdeling van de laptops worden er afspraken gemaakt met de onderwijskoepels die het best geplaatst zijn om de noden van scholen en leerlingen in te schatten. De levering van de laptops gebeurt bij de scholen zelf die vervolgens contact opnemen met betrokken studenten.

De laptops die we aanbieden zijn kwaliteitsvolle toestellen die volgens de hoogste standaarden klaargemaakt zijn voor hergebruik. Wij laten de scholen vrij of zij deze schenken of uitlenen aan hun leerlingen. In het laatste geval begrijpen wij dat er een gebruiksovereenkomst wordt opgesteld tussen school en leerling. We pleiten er echter voor dat deze overeenkomsten geen drempel mogen vormen voor de meest kwetsbare doelgroepen en de sociale impact van deze laptops.

Vragen?

Voor al uw vragen kan u ons bereiken op het nummer: 016/36.09.49 of een e-mail sturen aan: laptops@digitalforyouth.be