Week van de Geletterdheid focust op e-inclusie

Deze week is het de week van de geletterdheid. Ook DigitalForYouth.be wilt de aandacht vestigen op de kansen die jongeren ontlopen wanneer ze niet of onvoldoende toegang hebben tot digitale tools en vaardigheden. Hoe we dit doen? Lees meer hieronder!

Vandaag zijn digitale basisvaardigheden in onze samenleving even onontbeerlijk als kunnen lezen en schrijven. De Week van de Geletterdheid, die loopt van 7 tot 11 september, zet de problematiek rond digitale uitsluiting in de verf.

Ons dagelijkse leven raakt doorspekt met digitale toepassingen. De dwingende maatregelen naar aanleiding van het coronavirus deden hier nog een schepje bovenop. We hebben computers en laptops nodig voor videoconferenties, digitaal huiswerk, telewerk, om contact te onderhouden met vrienden en familie… Ook steeds meer diensten van de overheid en bancaire verrichtingen gebeuren online.

Kortom, zonder digitale skills of toegang tot ICT-toepassingen blijf je op veel vlakken in de kou staan.
Uit onderzoek blijkt dat digitale uitsluiting een reëel risico is voor 4 op de 10 Belgen, omdat ze over weinig of geen digitale basisvaardigheden beschikken. Maar liefst 12 procent van de volwassen bevolking maakt nooit gebruik van het internet en 13 procent heeft thuis geen toegang tot het internet.

Om digitale en dus ook sociale uitsluiting tegen te gaan hebben verschillende Vlaamse organisaties zich verenigd om dit jaar via de Week van de Geletterdheid het belang van e-inclusie in de kijker te zetten. Hiermee willen ze vooral lokale besturen aansporen om een inclusief e-beleid te voeren. Daarnaast hopen ze zo ook het brede publiek te informeren, te sensibiliseren en tot actie aan te zetten om het probleem aan te pakken.

De digitale kloof bij jongeren dichten

Om tegemoet te komen aan de digitale noden bij onze jeugd hebben DNS Belgium en Close The Gap de vzw DigitalForYouth.be opgericht. Bij DigitalForYouth.be leveren we grote inspanningen om de digitale kloof in België te dichten. Ons streefdoel is om alle jongeren in ons land een veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden door projecten te ondersteunen die hen digitale vaardigheden bijbrengen. Dat doen we door gebruikte laptops in te zamelen, te herstellen naar nieuwstaat en ze te doneren aan die organisaties waar de jongeren de grootste noden hebben.

De coronacrisis heeft de digitale ongelijkheid bij onze jeugd nog dieper uitgehold. Tijdens de lockdown ging het onderwijs grotendeels online door. Jongeren die thuis geen PC of internet tot hun beschikking hadden vielen dus uit de boot. Naast het feit dat ze daarmee een leerachterstand opliepen, vormen ze meteen ook een nieuwe generatie met een verhoogd risico op digitale ongeletterdheid.

Tijd voor actie

Om de slaagkansen van jongeren zonder ICT-toegang te verhogen tijdens de coronacrisis, zette DigitalForYouth.be zijn schouders onder een grote inzamelactie van gebruikte laptops. In maart stelden we ons tot doel om 10.000 laptops in te zamelen bij bedrijven. Met de steun van het Vlaams Departement Onderwijs, de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel, de Duitstalige gemeenschap en dankzij de donaties van de gulle bedrijven hebben we ons doel ruimschoots bereikt.

In twee maanden tijd werden er bijna 15.000 laptops ingezameld, waarvan we meer dan 12.000 werkende laptops konden maken.
De dankbaarheid van jongeren die nu eindelijk een eigen laptop hebben om het schoolwerk tot een goed einde te brengen, is groot. Valentina, een leerlinge van het 4e jaar kantoor, ontving een laptop van DigitalForYouth.be en moet haar Dactylo-opdrachten nu niet langer op haar smartphone maken.

Oproep

Het zijn getuigenissen zoals die van Valentina die ons motiveren om door te gaan. De noden blijven immers hoog. Net zoals het risico op digitale uitsluiting voor bepaalde groepen jongeren. Ons werk zit er dus nog niet op. De vraag naar ICT-materiaal is nog steeds veel groter dan het aanbod. Daarom blijft DigitalForYouth.be zich dagelijks inzetten voor een inclusieve digitale samenleving.

Ook u kan ons helpen door afgeschreven ICT-materiaal te doneren of door onze boodschap te verspreiden in uw professioneel netwerk. Voor meer informatie kan u terecht op: www.digitalforyouth.be.